Utforma skuldebrev

Det är Konsumentkreditlagen som styr hur bankerna och andra företag
(näringsidkare) får utforma sina skuldebrev i samband med utlåning och andra
krediter. Lagen är till för att förhindra bankerna från att använda sig av
oskäliga eller orättvisa avtalsvillkor. Exempel på oskäliga avtalsvillkor är att i
avtalet ta in en rätt för banken att höja avgifterna eller räntan på lånet under
avtalsperioden. I skuldebreven för blancolån får inte bankerna binda upp
kunderna på en viss återbetalningstid.

Du som låntagare har alltid rätt till att lösa ditt lån och betala av skulden
tidigare än den återbetalningstid som framgår i skuldebrevet enligt 32 §
Konsumentkreditlagen
.