Skillnaden på skuldebrev och lånelöfte

Ett skuldebrev är ett kvitto och ett skriftligt bevis på att den som har lånat
pengar har en skuld hos långivaren. Ett lånelöfte från banken är en offert på
vad kostnaden är för att låna pengar utifrån vissa förutsättningar som man
antingen kan välja att acceptera eller inte.