Olika typer av skuldebrev

I huvudsak finns det två olika typer av skuldebrev. Enkla och löpande skuldebrev. Ett enkelt skuldebrev är utställt till en specifik namngiven person, (”viss man”) enligt 26 § SkbrL, och är vanligast vid lån mellan två
privatpersoner. Ett skuldebrev skall inte förväxlas med ett lånelöfte.

Borgenären kan inte sälja eller överlåta ett enkelt skuldebrev till någon annan utan låntagarens vetskap och godkännande. Om skuldebrevet överlåts är du inte skyldig att betala pengar till denne nye borgenär förrän du informerats. Den nye borgenären kan inte heller kräva dig på pengar retroaktivt så länge du inte informerats om bytet. När ett enkelt skuldebrev byter ägare ska låntagaren informeras skriftligt via brev. Brevet med information om överlåtelsen kallas denuntiation.

Löpande skuldebrev
Löpande skuldebrev som regleras i 11 § SkbrL, kan till skillnad från enkla skuldebrev överlåtas fritt av långivaren till en annan borgenär. De är ställda till ”viss man eller order”. Vid lån hos banker och kreditmarknadsbolag är det så gott som uteslutande löpande skuldebrev som används. Ett löpande skuldebrev kan fritt säljas och överlåtas utan att låntagaren informeras först. Därför räknas det som ett värdepapper på samma sätt som aktier och optioner.

Innehavarskuldebrev
De löpande skuldebreven delas i sin tur in två olika underkategorier; innehavarskuldebrev och orderskuldebrev. Innehavarskuldebrev är inte utställt till en specifik person utan precis som namnet antyder till innehavaren. Det betyder att den som för tillfället har skuldebrevet i sin ägo och kan visa upp det är ägare och kan kräva betalning av låntagaren enligt 13 § SkbrL. Alla löpande skuldebrev där borgenären inte är anges räknas automatiskt som innehavarskuldebrev.

Orderskuldebrev
Ett orderskuldebrev är utställt till en specifik och namngiven person eller till order. Orderskuldebrevet kan fritt överlåtas till vem som helst utan att gäldenären först underrättas. För att ägarbytet ska gälla måste den nya ägaren anges skriftligt i skuldebrevet under order. Av den anledningen är orderskuldebrevet en tryggare form av avtal än ett innehavarskuldebrev. Om du skulle tappa bort ett innehavarskuldebrev skulle nämligen den som eventuellt råkar hitta det räknas som ägare och ha rätt att kräva in skulden i stället för dig. Därför är det väldigt viktigt att alltid begära tillbaka det löpande skuldebrevet när skulden är återbetald enligt 21 § SkbrL.

Se upp för gratis mallar för skuldebrev online
På nätet går det att hitta och ladda ner massor av gratis mallar för alla upptänkliga typer av skuldebrev. Men var försiktig med att använda dessa om du inte är absolut säker på att skuldebrevsmallen går att använda i din situation. Särskilt om du använder för att dokumentera en skuldrelation där det är du som lånar ut pengar.

Eftersom skuldebrevet är ett juridiskt giltigt dokument är ytterst viktigt att allt stämmer går och att applicera på det sätt du tänkt dig. Skulle något vara fel riskerar du att hela eller delar av skuldebrevet blir ogiltigt. Då står du utan skriftlig dokumentation som visar att du alls lånat ut pengar. Nu är det visserligen möjligt att bevis även muntliga avtal juridiskt, men det blir betydligt svårare. Se därför till att ditt skuldebrev är utformat exakt efter den situation det användas för.

För skuldebrev mellan privatpersoner kan du enkelt och säkert använda dig av appen RiQuest som är en skuldebrevstjänst där du kan reglera ditt låneavtal precis som du vill. RiQuest app håller full koll på allt ifrån hur mycket du lånat, lånat ut och till vem. Det går även att upprätta en avbetalningsplan som går att följa kontinuerligt i appen så båda parterna kan hålla koll på skulden.